Opis problemu:


W programie Windykator Należności 17 pojawia się informacja o nieprawidłowych danych do logowania do SMS API. 

W logach SMS API pojawia się informacja o nieprawidłowej autoryzacji. 


Przyczyna problemu:


Hasło do panelu administracyjnego SMS API nie jest tym samym hasłem co hasło do API.


Rozwiązanie problemu:


W panelu administracyjnym SMS API, należy utworzyć hasło do API. Poniżej przykład dla hasła MD5.


NA stronie SMS API, należy kolejno wybrać: 

1) Ustawienia -> Ustawienia API -> Hasło do API (MD5).

2) Kliknąć: Mimo wszystko chcę skorzystać z hasła MD5.

3) Kliknąć: Stwórz nowe hasło MD5.

4) Pojawi się ramka, w której należy podać hasło w postaci jawnej.

5) Po zatwierdzeniu, pojawia się hasło w formie MD5. 

W programie Windykator Należności 17, w konfiguracji należy wprowadzić hasło w postaci jawnej (punkt 4).

jawnej