Windykator należności

Jak uruchomić program w trybie automatycznym - Harmonogram zadań
Spis treści Praca automatyczna – tryb bezinterfejsowy Użytkownik Sfery Jak ustawić użytkownika Sfery Zakładka Harmonogram - mechanizm wbudowany Harm...
wt, 25 Maj, 2021 at 11:51 AM
Błąd połączenia z SMS API. Nieprawidłowe hasło.
Opis problemu: W programie Windykator Należności 17 pojawia się informacja o nieprawidłowych danych do logowania do SMS API.  W logach SMS API pojawia ...
wt, 19 Lis, 2019 at 12:12 PM
Changelog - zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach aplikacji
Wykaz zmian: 2021.2.2.1 - zaktualizowano i poprawiono mechanizm obsługi poczty wychodzącej SMTP w kontekście obsługi połączeń szyfrowanych; zaktualizowano...
wt, 2 Luty, 2021 at 10:12 AM