Spis treści

Do czego służy program Spis treści ↑

Program Rozsyłacz dokumentów jest przeznaczony do obsługi wysyłkowej dokumentów utworzonych (istniejących) w Subiekcie. Dokumenty są wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail jako pliki PDF dołączone do wiadomości lub zapisywane w folderze FTP. Program obsługuje dokumenty sprzedaży, magazynowe oraz zamówienia. Istnieje również możliwość wysyłania dodatkowych plików ze wskazanego folderu, np. ulotek reklamowych, specyfikacji itp. dołączanych do dokumentów.

Uwaga
Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go do bazy danych MS SQL Subiekta.

Wymagania systemowe Spis treści ↑

Program Rozsyłacz dokumentów SE posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

  • Subiekt 1.52 lub nowszy / Navireo 1.35 lub nowsze,
  • Aktywna licencja Sfery dla Subiekta GT,
  • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy,
  • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy,
  • Opcjonalnie: aktywny przynajmniej jeden z dodatków PLUS dla Subiekta GT (Niebieski, Czerwony lub Zielony PLUS potrzebny jest dla niektórych funkcji programu opisanych w tej instrukcji: flagi własne, pola własne rozszerzone)

Sposób licencjonowania – Subskrypcja Spis treści ↑

Licencja aplikacji opiera się o model subskrypcyjny. Rozliczanie odbywa się w sposób automatyczny poprzez system PayPal. Środki są pobierane automatycznie z karty płatniczej.


Odnawianie licencji odbywa się automatycznie co wskazany okres rozliczeniowy, przy czym subskrypcję można anulować w dowolnym momencie.


Z programu można korzystać wyłącznie wtedy, gdy subskrypcja jest aktywna – w przypadku wygaśnięcia lub rezygnacji z subskrypcji, program przestanie działać.

Przez pierwsze 14 dni od zamówienia, program działa w trybie darmowej wersji trial. W tym czasie można zrezygnować z subskrypcji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Środki zostaną pobrane z karty dopiero po upływie darmowego okresu.

Wersja demonstracyjna – darmowy trialSpis treści ↑

Z wszystkimi funkcjonalnościami programu Rozsyłacz dokumentów można się zapoznać pobierając go ze strony https://leo.pl/sklep/rozsylacz-dokumentow/.

Program przez pierwsze 14 dni od pobrania pracuje jako darmowa wersja trial oferując pełny zakres swoich możliwości. 

Program można uruchomić na swoich danych rzeczywistych (podmiot roboczy) lub na podmiocie testowym Subiekta (--> Jak założyć podmiot testowy Subiekta?).


Jak uruchomić wersję trial?
Aby uruchomić darmową wersję trial wystarczy założyć w sklepie konto użytkownika, pobrać program i zainstalować na swoim stanowisku.

Plik licencji uruchamiający darmową wersję trial zostanie pobrany automatycznie podczas instalacji programu.


Subskrypcja
UWAGA! Aplikacja pracuje w oparciu o model subskrypcyjny – środki zostaną pobrane dopiero po upływie 14 dni.
Do tego czasu można pracować z programem w wersji pełnej, a w dowolnej chwili anulować subskrypcję nie ponosząc żadnych opłat!


Licencja trial nie pobrała się automatycznie Początek sekcji ↑

Może się zdarzyć, że z przyczyn technicznych (np. chwilowy brak połączenia z Internetem lub brak dostępu do sieci dla wybranego stanowiska pracowniczego), plik licencji nie wczytał się automatycznie podczas procesu instalacji i pierwszego uruchomienia programu.

W takim przypadku jest możliwość pobrania pliku licencji z wiadomości email wysłanej podczas zamawiania programu. Pobrany plik należy zapisać na dysku, a następnie wczytać do programu – szczegółowo proces ten omówiono w rozdziale Jak wczytać plik licencji?


Jak założyć podmiot testowy Subiekta GT Początek sekcji ↑

Program Rozsyłacz dokumentów można również sprawdzić na testowym podmiocie Subiekta. Użycie podmiotu testowego pozwala na sprawdzenie wszystkich funkcji programu bez potrzeby ingerowania w swoją rzeczywistą bazę danych Subiekta. Podmiot testowy musi mieć wpisany nr NIP taki sam, jaki został użyty do wygenerowania licencji trial.

Z testowego podmiotu można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów niepotrzebny podmiot testowy można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład pakietu oprogramowania InsERT GT.

Czy muszę zakładać podmiot testowy?
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie rzeczywistym, można pominąć ten punkt.

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć przycisk OK.

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Wersja próbna i zaznaczyć Wpisz dane przykładowe. Następnie należy nacisnąć przycisk OK.

Rys. 2

Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

Aktualizacja Spis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu, na pasku zakładek: