Spis treści

Do czego służy program Spis treści ↑

Program Rozsyłacz dokumentów jest przeznaczony do obsługi wysyłkowej dokumentów utworzonych (istniejących) w Subiekcie. Dokumenty są wysyłane za pośrednictwem poczty e-mail jako pliki PDF dołączone do wiadomości lub zapisywane w folderze FTP. Program obsługuje dokumenty sprzedaży, magazynowe oraz zamówienia. Istnieje również możliwość wysyłania dodatkowych plików ze wskazanego folderu, np. ulotek reklamowych, specyfikacji itp. dołączanych do dokumentów.

Uwaga
Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta. W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go do bazy danych MS SQL Subiekta

Wymagania systemowe Spis treści ↑

Program Rozsyłacz dokumentów SE posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.

Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

  • Subiekt 1.52 lub nowszy / Navireo 1.35 lub nowsze,
  • Aktywna licencja Sfery dla Subiekta GT,
  • System operacyjny Windows 8 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework 4.6.1 lub wyższy,
  • Microsoft SQL Serwer 2012 lub nowszy,
  • Opcjonalnie: aktywny przynajmniej jeden z dodatków PLUS dla Subiekta GT (Niebieski, Czerwony lub Zielony PLUS potrzebny jest dla niektórych funkcji programu opisanych w tej instrukcji: flagi własne, pola własne rozszerzone)

Wersja demonstracyjna Spis treści ↑

Wersja demo programu, pozwala na pracę w dowolnym podmiocie Subiekta. Użytkownik ma możliwość przetestować program w warunkach rzeczywistych. Ograniczenia wersji demo to:

  1. wysyłane wiadomości zawierają reklamę programu,
  2. można utworzyć maksymalnie jedno zadanie,
  3. nie można skonfigurować harmonogramu zadań Windows,
  4. wysyłane są tylko trzy pierwsze dokumenty.

Aktualizacja Spis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna programu, na pasku zakładek: