Głównym założeniem programu Synchronizator M/store jest automatyczna wymiana danych pomiędzy Subiektem, a portalem M/store.


Praca z programem ogranicza się więc do przeprowadzenia konfiguracji i ustawień, a następnie do utworzenia zadań Harmonogramu Windows.

Harmonogram zadań umożliwia realizację głównego założenia, czyli automatyczną wymianę danych bez interwencji użytkownika.


Praca z oknem programu programu ma miejsce jedynie w przypadku ewentualnych zakłóceń w wykonywaniu zadań Harmonogramu lub w przypadku, gdy konieczne jest nagłe i szybkie wykonanie synchronizacji, a zaplanowane kolejne uruchomienie zadania Harmonogramu jest odległe.


Rysunek 1


Podczas pracy w wersji interfejsowej, użytkownik ma możliwość wykonania 2 operacji:


 1. Wszystko - synchronizacja pełna. Program dodaje i aktualizuje kolejno:
  • kody pocztowe
  • oddziały
  • klientów
  • informacje o towarach
  • nowe zamówienia dodane od czasu ostatniej synchronizacji
  • aktualizuje statusy zamówień
  • stany magazynowe (dostępność) towarów
 2. Zmienione - synchronizacja skrócona. Program synchronizuje te same elementy, co przy synchronizacji pełnej, przy czym synchronizowane są tylko te pozycje, które zmieniły się w Subiekcie od czasu ostatniej synchronizacji. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu synchronizacji i zmniejszenie obciążenia serwera oraz łączy.

  Zamówienia oraz Stany magazynowe (dostępność) w trybie 'Zmienione' są synchronizowane jak w trybie 'Wszystko' (czyli zamówienia dodane do M/store oraz stany wszystkich towarów).