Wykaz zmian:

 • 2020.1.17.1 - dodano przepisywanie miejsca wystawienia z faktury na dokument WZ; poprawiono wyliczanie opakowań zbiorczych przy przeliczniku niskiego rzędu; poprawiono zaokrąglanie liczb niskiego rzędu dla opakowań
 • 2019.6.14.1 - poprawiono zestawienie opisujące ruch opakowaniami zwrotnymi
 • 2017.7.20.3 - poprawiono obsługę przyjęć częściowych dla dokumentów WZ-PZ; zaktualizowano zestawienie 'Ruch opakowaniami zwrotnymi'
 • 2017.6.22.1 - UWAGA! KRYTYCZNA POPRAWKA. Usuwa błąd, który pojawił się w wersjach: 2017.4.28.2 i 2017.2.24.1

  Usunięcie błędu, który w określonych warunkach mógł powodować powstawanie zakłóceń w pracy Subiekta. Użytkownicy posiadający jedną z wymienionych wersji proszeni są o aktualizację programu.

 • 2017.4.28.2 - drobne poprawki w obrębie interfejsu; konserwacja kodu

 • 2017.2.24.1 - poprawiono obsługę komunikatu informującego o przyjęciu dokumentu; poprawiono obsługę okna wprowadzania danych; poprawki optymalizacyjne

 • 2016.10.25.1 - dodano możliwość przyjmowania opakowań jako zwrotów (ZWZ) do wielu WZ - po wywołaniu funkcji 'Rozdziel' mechanizm rozlicza zwracane opakowania od najstarszego dokumentu WZ; poprawiono mechanizm odświeżania tabeli w zakładce 'Wydania'; dodano oznaczanie statusu dokumentów wygenerowanych (zakładka 'Wydania') oraz przyjętych (zakładka 'Przyjęcia'); poprawiono mechanizm wyboru dokumentu podczas generowania pojedynczego wydania; dodano komunikat ostrzegający przed wielokrotnym generowaniem wydania do jednego dokumentu

 • 2016.10.7.1 - poprawiono działanie aplikacji z systemem Navireo

 • 2016.4.13.2 - poprawa obsługi klawisza "Enter" w gridzie przyjęć

 • 2016.2.8.1 - dodanie obsługi dokumentów wydań zewnętrznych na podstawie których generowane są dokumenty wydań opakowań

 • 2015.12.2.1 - dodano opcję 'akcja po wystawieniu dokumentu', w której będzie można wybrać rodzaj skutku magazynowego

 • 2015.11.12.1 - usunięto błąd podczas wyliczania salda w zestawieniu i wydruku

 • 2015.10.29.1 - poprawka dot. pola ProductQuantity

 • 2015.10.21.1 - dodano zakładkę 'parametry wdrożeniowe'

 • 2015.09.17.2 - usunięto błąd w procedurze zwracającej ilość opakowań wykorzystywaną przez wzorce wydruków

 • 2015.09.16.1 - dodano możliwość wyboru daty początkowej dla wyliczania salda opakowań

*HF - Hotfix - szybka poprawka techniczna mająca na celu wyeliminowanie konkretnego błędu