Opakowania zwrotne

rozliczanie opakowań zwrotnych w handlu napojami

Licencja
Spis treści Umowa licencyjna Licencja Prawa autorskie Odpowiedzialność Umowa licencyjnaSpis treści ↑ Użytkownika oprogramowania produkowanego prze...
pon, 25 Paź, 2021 o 11:29 RANO
Changelog - zmiany wprowadzane w kolejnych wersjach aplikacji
Wykaz zmian: 2020.1.17.1 - dodano przepisywanie miejsca wystawienia z faktury na dokument WZ; poprawiono wyliczanie opakowań zbiorczych przy przeliczniku ...
pon, 25 Paź, 2021 o 11:34 RANO