SPIS TREŚCI

Co to jest WooCommerce? Spis treści ↑


WooCommerce to wtyczka e-commercowa typu open-source dla systemu CMS WordPress. Jest to rodzaj darmowego sklepu internetowego, który w łatwy sposób można samodzielnie dodać do posiadanej strony internetowej i dostosować do swoich potrzeb.


Dzięki łatwości modyfikacji oraz rozpowszechnieniu, WooCommerce daje użytkownikowi szerokie możliwości rozwoju.


Do czego służy program? Spis treści ↑

Program Synchronizator WooCommerce dla NEXO PRO jest przeznaczony dla użytkowników prowadzących gospodarkę magazynowo-handlową korzystając z programu InsERT Subiekt nexo PRO.


Program pozwala na zintegrowanie Subiekta nexo PRO ze sklepem WooCommerce poprzez:

  • wymianę informacji o oferowanych towarach (w tym o stanach magazynowych i cenach) (w przygotowaniu)
  • powiązanie klientów sklepu z kontrahentami w Subiekcie
  • dodawanie zamówień złożonych w sklepie WooCommerce do Subiekta
  • automatyczną realizację zamówień jako dokumentów sprzedaży 
  • automatyczną wysyłkę dokumentów sprzedaży w formie plików PDF zgodnych z wzorcem wydruku Subiekta


Wymagania systemoweSpis treści ↑

Program Synchronizator WooCommercee posiada identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt nexo PRO:


Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:

  • Subiekt nexo PRO 40.0.0 lub nowszy,
  • system operacyjny Windows 8.1 lub wyższy
  • Microsoft .NET Framework 4.7.2 lub wyższy
  • Microsoft SQL Server 2012 lub nowszy

Sposób licencjonowania – SubskrypcjaSpis treści ↑

Licencja aplikacji opiera się o model subskrypcyjny. Rozliczanie odbywa się w sposób automatyczny poprzez systemy Payu lub PayPal.


Odnawianie licencji odbywa się automatycznie co wskazany okres rozliczeniowy, przy czym subskrypcję można anulować w dowolnym momencie.


Z programu można korzystać wyłącznie wtedy, gdy subskrypcja jest aktywna – w przypadku wygaśnięcia lub rezygnacji z subskrypcji program przestanie funkcjonować.


Przez pierwsze 14 dni od zamówienia, program działa w trybie darmowej wersji trial. W tym czasie można zrezygnować z subskrypcji bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Środki zostaną pobrane z karty dopiero po upływie darmowego okresu.

Wersja demonstracyjna – darmowy trialSpis treści ↑

Z wszystkimi funkcjonalnościami programu Synchronizator WooCommerce można się zapoznać, pobierając go ze strony https://leo.pl/sklep/synchronizator-woocommerce.


Program przez pierwsze 14 dni od pobrania pracuje jako darmowa wersja trial, oferując pełny zakres swoich możliwości. Program można uruchomić na swoich danych rzeczywistych (podmiot roboczy) lub na podmiocie prezentacyjnym (testowym) Subiekta nexo (--> Jak założyć prezentacyjny podmiot Subiekta nexo).


Jak uruchomić wersję trial?
Aby uruchomić darmową wersję trial, wystarczy założyć w sklepie konto użytkownika, pobrać program i zainstalować na swoim stanowisku.

Plik licencji uruchamiający darmową wersję trial zostanie pobrany automatycznie podczas instalacji programu.

Subskrypcja
UWAGA! Aplikacja pracuje w oparciu o model subskrypcyjny – środki zostaną pobrane dopiero po upływie 14 dni.
Do tego czasu można pracować z programem w wersji pełnej, a w dowolnej chwili anulować subskrypcję nie ponosząc żadnych opłat!.

Licencja trial nie pobrała się automatycznie Początek sekcji ↑

Może się zdarzyć, że z przyczyn technicznych (np. chwilowy brak połączenia z Internetem; brak dostępu do sieci dla wybranego stanowiska pracowniczego; inne lokalne ograniczenia uprawnień użytkownika Windows), plik licencji nie wczytał się automatycznie podczas procesu instalacji i pierwszego uruchomienia programu.


W takim przypadku jest możliwość pobrania pliku licencji jako załącznika wiadomości email wysłanej podczas zamawiania programu.

Pobrany plik należy zapisać na dysku, a następnie wczytać do programu – szczegółowo proces ten omówiono w rozdziale Jak wczytać plik licencji?


Jak założyć podmiot prezentacyjny Subiekta nexo Początek sekcji ↑

Program Synchronizator WooCommerce można również sprawdzić podmiocie prezentacyjnym (testowym) Subiekta. Użycie podmiotu prezentacyjnego pozwala na sprawdzenie wszystkich funkcji programu bez potrzeby ingerowania w swoją rzeczywistą bazę danych Subiekta. Podmiot prezentacyjny musi mieć wpisany nr NIP taki sam, jaki został użyty do wygenerowania licencji trial.


Z funkcji podmiotu prezentacyjnego można korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia. Założenie podmiotu prezentacyjnego jest łatwe i trwa kilka minut.

Po zakończeniu testów programu Synchronizator WooCommerce, niepotrzebny podmiot prezentacyjny Subiekta można usunąć za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w skład pakietu instalacyjnego InsERT.

Czy muszę zakładać podmiot testowy?
Zakładanie podmiotu prezentacyjnego (testowego) jest opcjonalne. Jeśli test będzie odbywał się na istniejącym podmiocie rzeczywistym, można pominąć ten punkt.

W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy podmiot i nacisnąć przycisk Uruchom.

Rys. 1

W następnym oknie należy wybrać opcję Prezentacyjny (1), wpisać nazwę podmiotu (2) i ponownie nacisnąć przycisk Uruchom.

Rys. 2

Program Subiekt nexo PRO przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.

Aktualizacja programuSpis treści ↑

Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w górnej części okna programu na pasku zakładek.


Rys. 1


Informacja o dostępnej aktualizacji pojawia się również w momencie otwarcia okna 'O programie'.

Rys.2