SPIS TREŚCI

Program Synchronizator Allegro wymienia dane pomiędzy Subiektem GT/ Navireo a serwisem internetowym Allegro. Aby wymiana ta była możliwa, a dane zapisywane w obu systemach były zgodne z oczekiwaniami, należy przygotować Subiekta i wprowadzić w nim niezbędne ustawienia.


Niezbędne jest włączenie dodatku Sfera oraz wprowadzenie ustawień dla towarów i zamówień.

Dodatek InsERT Sfera dla Subiekta GT Spis treści ↑


Czy potrzebna jest Sfera?
Tak! Aktywna licencja Sfery jest warunkiem niezbędnym do poprawnej pracy programu. Jak włączyć i korzystać z dodatku Sfera, szczegółowo wyjaśniamy w rozdziale "Jak włączyć Sferę?"


Towary - stany magazynowe Spis treści ↑

Synchronizacja pomiędzy Subiektem a Allegro w obszarze towarów dotyczy tylko i wyłącznie stanów magazynowych. Program nie przesyła z Subiekta do Allegro żadnych danych o towarach, w tym nie zakłada aukcji. Jedynym elementem, który jest przesyłany z Subiekta do Allegro jest stan magazynowy. Synchronizacja odbywa się przy użyciu kodu kreskowego, dlatego w Subiekcie wszystkie towary synchronizowane z Allegro muszą być wyposażone w kody kreskowe.

Kod kreskowy (EAN)
Towary synchronizowane z Allegro są rozpoznawane wg kodu kreskowego (EAN).

Pod uwagę brany jest Podstawowy kod kreskowy towaru zapisany w zakładce Urządzenia kartoteki towarowej Subiekta. Brak wpisu w polu Podstawowy kod kreskowy w Subiekcie spowoduje, że towar nie zostanie "zauważony" przez program i zostanie pominięty.


Rysunek 1


Kwalifikacja towarów Początek sekcji ↑

W programie nie istnieje, za wyjątkiem kodu kreskowego, żaden wyróżnik, który należałoby ustawić w celu zapewnienia synchronizacji. Procesom podlegają wszystkie towary, które mają uzupełnione kody kreskowe.

Jednostki miary Początek sekcji ↑

Domyślnie do serwisu Allegro przekazywana jest ilość w Podstawowej jednostce miary:


Rysunek 2

Pola własne Początek sekcji ↑

Program nie tylko umożliwia przesyłanie do Allegro stanów magazynowych z jednego lub zsumowanych z wielu magazynów Subiekta, ale również pozwala pobierać stany magazynowe z pól własnych kartoteki towarowej. Funkcjonalność pozwala na przesyłanie do Allegro nie tylko stanów własnych, ale również zewnętrznych (np. stanów magazynowych hurtowni lub producenta).


Rysunek 3

Kontrahenci Spis treści ↑

Synchronizacja kontrahentów pomiędzy Subiektem a serwisem Allegro następuje w momencie pobierania zamówień do Subiekta. Kontrahenci są rozpoznawani wg nazwy użytkownika Allegro lub jego adresu e-mail, przy czym e-mail z Allegro pozbawiony jest swoich części zmiennych przyporządkowanych do konkretnego zamówienia (wykorzystywany jest stały prefiks adresu zamawiającego). W Subiekcie nazwa użytkownika Allegro jest zapisywana w Polu własnym. W przypadku adresu e-mail synchronizowanym polem jest E-mail z zakładki Podstawowe. Gdy składający zamówienie w serwisie Allegro zaznaczy opcję "Chcę otrzymać fakturę", kontrahent takiej faktury jest rozpoznawany wg numeru NIP.


Rysunek 4


Rysunek 5


Żeby przygotować Subiekta do pracy, należy przede wszystkim zdefiniować pole własne dla użytkownika Allegro.


Rysunek 6


Ustawieniem w Subiekcie, na które warto zwrócić uwagę, jest automatyczne nadawanie symboli kontrahentom. W przypadku zaznaczenia tej opcji za nadawanie symboli kontrahentom odpowiedzialny będzie Subiekt. W przeciwnym przypadku symbole kontrahentów dodawanych przez Synchronizator będą tworzone wg logiki zawartej w programie.


Rysunek 7


\

Zamówienia Spis treści ↑

Gdy zdecydujemy się na synchronizację zamówień, niezbędne stanie się zdefiniowanie kategorii dla pobieranych zamówień


Rysunek 8


oraz usługi dostawy.


Rysunek 9