Głównym założeniem programu Synchronizator Allegro jest automatyczna wymiana danych pomiędzy Subiektem a kontami serwisu Allegro.


Praca z programem ogranicza się więc do przeprowadzenia konfiguracji poszczególnych kont Allegro, a następnie do utworzenia zadań Harmonogramu zadań Windows.

Harmonogram zadań Windows umożliwia realizację głównego założenia, czyli automatyczną wymianę danych bez interwencji użytkownika.


Praca z oknem programu ma miejsce jedynie w przypadku ewentualnych zakłóceń w wykonywaniu zadań Harmonogramu lub w przypadku, gdy konieczne jest nagłe i szybkie wykonanie poszczególnych synchronizacji, a zaplanowane kolejne uruchomienie zadania Harmonogramu jest odległe.


Rysunek 1


Podczas pracy w wersji interfejsowej, użytkownik ma możliwość wykonania 5 operacji:


  • Pobierz zamówienia (1) - Pobranie nowych zamówień z Allegro i zapisanie ich w Subiekcie.
  • Realizuj zamówienia (2) - Zrealizowanie zamówień jako dokumentów sprzedaży w Subiekcie.
  • Wyślij dokumenty sprzedaży (3) - Wysłanie z Subiekta do klientów dokumentów sprzedaży w formie załączników PDF do wiadomości e-mail.
  • Synchronizuj stany — Wszystko (4) - Pełna synchronizacja stanów magazynowych. Program aktualizuje stany magazynowe wszystkich aktywnych aukcji.
  • Synchronizuj stany — Zmienione (5) - Synchronizacja stanów magazynowych, które w Subiekcie zmieniły się od ostatniej synchronizacji. Program aktualizuje stany magazynowe aktywnych aukcji na podstawie mechanizmu śledzącego zmiany stanów w Subiekcie.


W kolumnach poszczególnych zadań użytkownik może śledzić wyniki i statusy wykonania operacji. W przypadku wystąpienia błędów synchronizacji można sprawdzić ich szczegóły, klikając menu 'Program' - 'Log'.


Rysunek 2