Spis treści

Metoda pracy Spis treści ↑

Praca z programem System rabatowy odbywa się wg następującej kolejności:

 1. Określenie Strategii sprzedaży
  • Wygrywa stała cena
   lub 
  • Wygrywa najniższa cena
 2. Zdefiniowanie Zestawu rabatowego - na tym etapie użytkownik podaje ceny i/lub rabaty dla poszczególnych towarów lub grup towarowych
 3. Przyporządkowanie utworzonego zestawu do wybranych kontrahentów lub grup kontrahentów
 4. Określenie typów dokumentów, na których ceny i rabaty mają być wyliczane wg zdefiniowanych zestawów

- Czy program System rabatowy musi być uruchomiony cały czas?
Nie. Program System rabatowy to tylko interfejs do wprowadzania ustawień i warunków rabatowania. Procesem wyliczania cen zajmują się procedury umieszczone w bazie danych Subiekta, dlatego do pracy mechanizmu cen i rabatów nie jest potrzebne uruchomienie programu System rabatowy. Serio! Można go nawet odinstalować.

Działanie programu ma charakter globalny, nie ma potrzeby instalowania go na wszystkich stanowiskach, na których ma się odbywać wyliczanie cen.

Strategia sprzedaży, czyli która cena wygra? Spis treści ↑

Głównym ustawieniem programu System rabatowy jest określenie Strategii sprzedaży

Ważne!
Strategia sprzedaży jest ustawieniem globalnym całego programu!
Nie ma możliwości określenia różnych strategii sprzedaży dla poszczególnych zestawów rabatowych.

Wyboru Strategii sprzedaży dokonuje się w Ustawieniach programu.

Rysunek 1

Wygrywa stała cena Początek sekcji ↑

O wartości ceny lub wysokości rabatu, który znajdzie się na dokumencie w Subiekcie GT decyduje kolejność zgodna z poniższym schematem:

 1. Stała cena na poszczególne towary
 2. Stała cena na grupy towarowe 
 3. Rabat procentowy na towary
 4. Rabat procentowy na grupy towarowe


W trybie tym program kolejno sprawdza zawartość wpisanych wartości w poszczególnych polach. Jeżeli pole jest puste, przechodzi do następnego i do wyliczenia ceny użyje pierwszego napotkanego pola z powyższej kolejki.


Oznacza to, że jeżeli dla jakiegoś towaru oraz grupy towarowej nie określono ceny stałej a określono rabat procentowy, to towar zostanie wstawiony na dokument z rabatem procentowym.

Jeżeli natomiast określono rabat procentowy oraz stałą cenę, to zostanie wstawiona stała cena (pierwsze napotkane wyrażenie), a rabat procentowy zostanie pominięty.

Wygrywa najniższa cena Początek sekcji ↑

Jest to tryb tzw. "bitwy cen", w którym program porównuje wszystkie wprowadzone rabaty oraz stałe ceny na dany towar lub grupę towarową wraz z cenami z Subiekta GT i wstawia na dokument cenę najbardziej korzystną dla kontrahenta.