W celu wysyłania wiadomości e-mail z dokumentami, w pierwszej kolejności należy zdefiniować szablony wysyłanych wiadomości.Rysunek 45

Dostępne opcje za zakładce szablony to:

 • Odśwież – wybranie tej opcji odświeża listę, w głównym oknie programu, zawierającą utworzone szablony.
 • Dodaj szablon – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna, w którym można zdefiniować nowy szablon dla wysyłanych wiadomości.
 • Edytuj szablon – wybranie tej opcji umożliwi edycję, istniejącego już szablonu.
 • Powiel szablon – wybranie tej opcji, powieli zaznaczony w głównym oknie programu istniejący już szablon.
 • Usuń szablon – wybranie tej opcji usunie wskazany w głównym oknie programu szablon.

Dodawanie szablonu wysyłania wiadomości Spis treści ↑

Tworząc szablon wysyłania wiadomości, użytkownik powinien wprowadzić treść wiadomości w prawej części okna. Jak na zrzucie ekranu poniżej.Rysunek 46

Pozostałe dostępne opcje to:

 • Ustawienia podstawowe szablonu – w tym miejscu, należy zdefiniować:
  • Nazwa szablonu – nazwę tworzonego szablonu.
  • Język – język, w którym będzie wysyłana wiadomość.
 • Ustawienia podstawowe wiadomości - wy tym miejscu, należy zdefiniować:
  • Temat wiadomości – temat wysyłanej wiadomości.
  • Dostępne tagi – jest to informacja o dostępnych tagach, czyli polach, które będą dynamicznie uzupełniane podczas wysyłania wiadomości. Tagi można wykorzystać w temacie oraz treści wiadomości.