Spis treści

Co to jest szablon wiadomości i do czego służy? Spis treści ↑

W celu wysyłania wiadomości e-mail z dokumentami, w pierwszej kolejności należy zdefiniować szablony wysyłanych wiadomości. Szablon jest to uniwersalna treść wiadomości email, która zostanie wyświetlona odbiorcom. Szablon może też zawierać treści dynamiczne, czyli dostosowane dla konkretnego odbiorcy. Treści te uzyskuje się poprzez dodanie do wiadomości tzw. tagów (szerzej zostało to opisane w rozdziale Jak używać tagów, czyli dynamiczna treść wiadomości).Rysunek 45

Dostępne opcje na zakładce Szablony to:

 • Odśwież – wybranie tej opcji odświeża listę, w głównym oknie programu, zawierającą utworzone szablony.
 • Dodaj szablon – wybranie tej opcji spowoduje otwarcie okna, w którym można zdefiniować nowy szablon dla wysyłanych wiadomości.
 • Edytuj szablon – wybranie tej opcji umożliwi edycję, istniejącego już szablonu.
 • Powiel szablon – wybranie tej opcji, powieli zaznaczony w głównym oknie programu istniejący już szablon.
 • Usuń szablon – wybranie tej opcji usunie wskazany w głównym oknie programu szablon.

Jak dodać szablon wiadomości? Spis treści ↑

Tworząc szablon wysyłania wiadomości, użytkownik powinien wprowadzić treść wiadomości w prawej części okna. Jak na zrzucie ekranu poniżej.Rysunek 46

Pozostałe dostępne opcje to:

 • Ustawienia podstawowe szablonu – w tym miejscu, należy zdefiniować:
  • Nazwa szablonu – nazwę tworzonego szablonu.
  • Język – język, w którym będzie wysyłana wiadomość.
 • Ustawienia podstawowe wiadomości- wy tym miejscu, należy zdefiniować:
  • Temat wiadomości – temat wysyłanej wiadomości.
  • Dostępne tagi – jest to informacja o dostępnych tagach, czyli polach, które będą dynamicznie uzupełniane podczas wysyłania wiadomości. Tagi można wykorzystać w temacie oraz treści wiadomości. Więcej o tagach w kolejnym rozdziale pt. Jak używać tagów, czyli dynamiczna treść wiadomości.


Jak używać tagów, czyli dynamiczna treść wiadomości Spis treści ↑

Tagi służą do zamieszczania informacji dynamicznych w treści wiadomości email. Może to być np. numer dokumentu, data dokumentu, wartość, adres dostawy itp. Przy pomocy tagów można również generować link do firmy kurierskiej w celu śledzenia przesyłki (o czym w następnym rozdziale).


W celu użycia tagu, wystarczy podczas tworzenia treści wiadomości wybrać jeden z dostępnych tagów z rozwijanej listy. Tag zostanie wstawiony w miejscu kursora w edytorze wiadomości.


Rysunek 47

Podczas przygotowywania wiadomości email do wysłania, program wstawi w miejsce tagu właściwą informację pobraną z wysyłanego dokumentu. Dzięki temu każda wysyłana treść wiadomości będzie indywidualnie dostosowana do wysyłanego dokumentu.

 

Jak umieścić adres dostawy? Początek sekcji ↑

Użycie tagu {ADRES_DOSTAWY} spowoduje dodanie do treści wiadomości email następujących elementów adresu pobranych z wysyłanego dokumentu:


Nazwa pełna, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto


Adres dostawy jest pobierany jako pierwszy napotkany kolejno z następujących pól:

 1. Pole 'Adresy dostawy' dokumentu,
 2. Jeżeli pole 'Adresy dostawy' nie zostało uzupełnione w Subiekcie dla dokumentu, w drugiej kolejności program pobiera "stały" adres dostawy z kartoteki kontrahenta w Subiekcie (zakładka 'Adresy' -> 'Adres dostawy')
 3. Jeżeli oba powyższe pola nie zostały zdefiniowane, w trzeciej kolejności, jako adres dostawy, program pobiera "standardowy" adres kontrahenta z Subiekta z zakładki 'Podstawowe' kartoteki kontrahenta.


Rysunek 48


Aby umieścić link w wiadomości email, należy w treści tej wiadomości wstawić tag {URL_SLEDZENIA_Z_UWAG}.

Rysunek 49


Link do śledzenia przesyłki jest generowany na podstawie numeru przesyłki umieszczonego w Uwagach dokumentu oraz szablonu linku określonego w Ustawieniach programu w sekcji Ustawienia przesyłek.


Numer paczki w 'Uwagach do dokumentu'

Wiele firm kurierskich posiada automatyczne mechanizmy umieszczające numer przesyłki w uwagach do zamówienia bezpośrednio w sklepie internetowym.
Następnie zamówienie ze sklepu jest synchronizowane do Subiekta wraz z uwagami. Zamówienie ze sklepu jest generowane w Subiekcie jako dokument ZK - numer przesyłki ze sklepu znajdzie się więc w Uwagach do dokumentu' ZK.


W przypadku innych dokumentów (np. faktur sprzedaży) należy umieścić numer przesyłki w Uwagach do dokumentu w inny sposób (manualnie poprzez jego wpisanie "z palca" lub przy pomocy skryptów automatycznych).Rysunek 50


Definicja formatu numeru przesyłki

Ustawienia dotyczące sposobu zdefiniowania formatu numeru przesyłki zostały opisane w artykule Ustawienia programu --> Ustawienia przesyłek.